Privacyverklaring

WELKE PERSOONSGEGEVENS WORDEN VERWERKT
&BIER kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van &BIER, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een
contactformulier op de website aan &BIER verstrekt. &BIER kan de volgende persoonsgegevens verwerken:
– Uw voor- en achternaam
– Uw adresgegevens
– Uw telefoonnummer
– Uw e-mailadres
– Uw IP-adres

WAAROM HEBBEN WE UW GEGEVENS NODIG
&BIER verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden. Daarnaast kan &BIER uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit juridische dienstverlening.

HOE LANG BEWAREN WE UW GEGEVENS
&BIER bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

DELEN MET ANDEREN
&BIER verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK
Op de website van &BIER worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. &BIER gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

BEVEILIGEN
&BIER neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van &BIER maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door &BIER verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met &BIER op via info@en-bier.nl.

en-bier.nl is een website van &BIER. &BIER is als volgt te bereiken:
Postadres: Prof A Mayerlaan 27, 3571TH Utrecht
Vestigingsadres: Prof A Mayerlaan 27, 3571TH Utrecht
Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 69822506
Telefoon: 06 13 01 21 58
E-mailadres: info@en-bier.nl